รู้จัก Narit Youth Camp

narit logo MHESI Logo NARIT Youth Camp logo NARIT AstroPark logo NARIT Regional logo

       ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ NARIT Youth Camp (NYC) เป็นกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาไปสู่งานวิจัยผสานความร่วมมือด้านกิจกรรม การพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

       ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นค่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ทั้งสำนักงานใหญ่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และสงขลา เปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มาเรียนรู้กิจกรรมดูดาวภายใต้พื้นที่ที่มีท้องฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้สัมผัสถึงความสวยงามของท้องฟ้าและวัตถุท้องฟ้าอันสวยงาม เรียนรู้การทำงานและกระบวนการศึกษาทางดาราศาสตร์กับนักดาราศาสตร์มืออาชีพ รวมไปถึงการได้มาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มาจากต่างพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการภาษา และวัฒนธรรม ทั้งความรู้ ความสนุกสาน และประสบการณ์ รอให้น้อง ๆ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง


กลุ่มเป้าหมาย

        นักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/มหาวิทยาลัย ทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยมีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้

 จ.เชียงใหม่

 ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม     

 จำนวน 120 คน 

 จ.นครราชสีมา     

 ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

 จำนวน 50 คน

 จ.สงขลา

 ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

 จำนวน 100 คน 

 จ.ฉะเชิงเทรา

 ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

 จำนวน 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความรักและสนใจทางด้านดาราศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคืนอื่นได้
  3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ได้ด้วยตัวเอง
  4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย
  5. มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์