ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

narit logo MHESI Logo NARIT Youth Camp logo    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา