iyc all banner      

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 ประจำปี 2565

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

         

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 Isan Youth Camp ปีที่ 7 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ rain tree residence เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย Dark Sky in Thailand”

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการสรุปผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คน และลำดับสำรอง 10 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องดำเนินการโทรยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ให้ครบถ้วนได้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 16:30 น. เท่านั้น หากไม่ยืนยันในเวลาดังกล่าวจะเรียกลำดับสำรองเป็นลำดับถัดไปทันที รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์ และรายงานการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 086-4291489 (นายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ) ผู้ดูแลโครงการฯ

  

2.เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ในแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “IYC7” คิวอาร์โค้ดด้านล่าง เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วข้อความร่วมมือตั้งชื่อด้วย ชื่อเล่น-ชื่อจริง เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

Open Chat ในแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “IYC7” 

QRcode line IYC 2566

 

3.การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อขึ้นสถานะ “ยืนยันเสร็จสมบูรณ์” หลังจากผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat เพื่อรับ QR Code สำหรับโอนชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 บาท ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565   ซึ่งทางเจ้าที่จะแจ้งให้ทราบในกลุ่ม LINE ตามลำดับ

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 ประจำปี 2565

 

รายชื่อลำดับสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 7 ประจำปี 2565

 

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. กำหนดการ
  3. ข้อควรปฏิบัติ
  4. จุดลงทะเบียนและจุดนัดหมาย

 iyc banner 2566