สถานที่จัดกิจกรรม

 

     ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (NYC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และสงขลา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมค่าย

 0 01 0 02   

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

 

0 03  cco venue 01   

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง