สถานที่จัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

14

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                สถานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ซึ่งจะเป็นที่รวมพลของสมาชิกค่ายทุกคนในวันแรก พร้อมกิจกรรมสันทนาการสนุกสุดเหวี้ยงก่อนเดินทางสู่สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) จ.สงขลา เพื่อเข้าสู่ช่วงกิจกรรมดาราศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ

15 16 17

สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) จ.สงขลา

            รวมสังเกตการณ์กลุ่มดาวช่วงเช้ามืดและสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้า ณ เขาเก้าเส้ง และรวมทัศนศึกษาย่านเมืองเก่า แหลมสมิหลา เขาตังกวน ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ รวมถึงพิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) จ.สงขลา นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ด้วยตนเอง ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน