ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเข้าร่วม “โครงการอบรมยุววิจัยดาราศาสตร์ ประจำปี 2567”
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกแบบยืนยันเข้าร่วมทาง https://bit.ly/Form_Confirmation ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ