ติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทร : 053-121268, 053-121269 ต่อ 305  (วันและเวลาทำการ)

โทรสาร : 053-121250

ผู้ดูแลงานประชุมวิชาการฯ

 1. นายคมสันต์  ธุรี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
 2. นายเจษฎา  กีรติภารัตน์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์
3. นางสาวศวัสกมล  ปิจดี เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์