ลงทะเบียน

 

 ลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน
(Registration Form for Presentation )
  • การประชุม TACs#2021 ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting
  • ผู้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเตรียมไฟล์นำเสนอผลงานเป็นรูปแบบ VDO ความยาวไม่เกิน 8 นาที และส่งไฟล์ VDO นำเสนอภายในวันเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
  • ในวันนำเสนอผลงาน คณะกรรมการจำเป็นผู้เปิดไฟล์ VDO นำเสนอของแต่ละท่าน (ตามลำดับการนำเสนอ) และจะตามด้วยช่วงเวลาม ถาม-ตอบ ผู้นำเสนอผลงานจะต้อง Login เพื่อรอตอบคำถามหลังสิ้นสุดการนำเสนอแล้ว