ขั้นต้น

ข่าวสาร

-  27 เม.ย. 2564 / ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 ณ จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 >> คลิกที่นี่ << button new 01

-  2 ก.พ. 2564 / เปิดรับสมัครเพิ่มเติม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ 

-  2 ก.พ. 2564 / กลับมาแล้ว อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ รายละเอียดเพิ่มเติม  

-  7 ม.ค. 2564 / ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

-  23 ธ.ค. 2563 / ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ จ.กาญนบุรี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

-  1 ธ.ค. 2563 / เปิดรับสมัคร โครรงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 

-  1 ธ.ค. 2562 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

วันที่จัดกิจกรรมอบรม
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม
 
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี* 5 – 7 มีนาคม 2564 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 19 – 21 มีนาคม 2564 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*      เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม    

 


การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

  2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม

  3. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้

  4. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์


หมายเหตุ

  1. กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 5 เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม มาจากปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564 แทน

  2. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  3. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)