ขั้นต้น

อบรมครูขั้นต้น66 all

ข่าวสาร

-  6 ธันวาคม 2565 / เปิดรับสมัคร โครรงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566 ทางลัดไปใบสมัคร >> คลิกที่นี่ << button new 01

-  1 ธันวาคม 2565 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

วันที่จัดกิจกรรมอบรม
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม
 
ครั้งที่ 1  จังหวัดน่าน 6 – 8 มกราคม 2566 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
ครั้งที่ 2  จังหวัดนครนายก 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ครั้งที่ 3  จังหวัดหนองคาย 21 – 23 เมษายน 2566 โรงแรม รอยัล นาคารา หนองคาย
ครั้งที่ 4  จังหวัดนครศรีธรรมราช  3 – 5 พฤษภาคม 2566 โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
    

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1  จังหวัดน่าน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2  จังหวัดนครนายก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3  จังหวัดหนองคาย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566
ครั้งที่ 4  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
   


ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. สมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  2. สถาบันฯ จะรับผิดชอบ ค่าอาหาร ระหว่างร่วมอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
  3. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม ทั้งกิจกรรมภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรกำหนด
  4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ (ภาคกลางคืน) ได้
  5. กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมอบรม เนื่องจากมีกิจกรรม “การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์”

หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้เข้ารวมอบรมต่อผู้ดูแลโครงการฯ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น)