ขั้นต้น

ดาวน์โหลด อบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 ฉะเชิงเทรา
     
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 2 นครราชสีมา
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น 2563 กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 เชียงใหม่
     
ดาวน์โหลด (ตัวอย่าง) ใบสมัครโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 4 อุดรธานี
     
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 5
สุราษฏ์ธานี
     
ประกาศ เลือนการจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

phoca thumb l 1.    phoca thumb l 4.1
     
phoca thumb l 1.1   phoca thumb l 5.1
     
phoca thumb l 2.1   phoca thumb l 6.1
     
phoca thumb l 3.1   phoca thumb l 9.1
     
phoca thumb l 3.2   phoca thumb l 9.2

ครั้งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี

logo ipst mini     narit logo s ska icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดประกาศ

         หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ จ.สุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ( ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด )
โรงแรมบรรจงบุรี

ติดต่อ : 077 264 888
Website : https://www.facebook.com/bunjong.surat

74377569 1382583805257518 6400163477687631872 o

โรงแรมตะวัน อันดา การ์เด้น
ติดต่อ : 084 300 0777

Website : https://www.facebook.com/tawan.anda.garden/

1193501 16040701470041361545

โรงแรมสุชลธี รีสอร์ท
ติดต่อ :098 368 2888

Website : https://www.facebook.com/sucholtee

a5042d10bd91446eb9aa7d44415ffb66

โรงแรม Hop Inn Surat Thani
ติดต่อ :02 659 2828

Website : https://www.hopinnhotel.com/our-hotels/hop-inn-surat-thani

1030629 17032411200051799748

ครั้งที่ 4 จ.อุดรธานี

logo ipst mini     narit logo s nma icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) จ.อุดรธานี


>>>>เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม<<<<

ดาวน์โหลดประกาศ

         หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ จ.อุดาธานี เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( ศูนย์สามพร้าว ) จ.อุดรธานี

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ( ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด )
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
ติดต่อ : 042 240 444

Website : https://www.prajaktrahotel.com/home/

9490e686233fe07c5ba7634ed8fbeded

โรงแรม The Lake Udon
ติดต่อ : 099 463 4443

Website : https://www.facebook.com/thelakeudon/

91def8e46e071b4526c48c494cdc94e1

โรงแรม สลีพดี ZLEEP D Hotel
ติดต่อ : 042 111 565
Website : https://www.facebook.com/zleepd

4960827 18052414490065734820

โรงแรมตระการตาเพลส
ติดต่อ : 098 264 7225

Website : http://www.takantaplace.com/t/9-uncategorised/71-2014-05-02-08-12-34

HI534180640

ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา

logo ipst mini narit logo s nma icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2563
ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา


>>>>จัดกิจกรรมอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562<<<<

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ จ.นครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

         content

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ( ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด )
สุรสัมมนาคาร

ติดต่อ : 044 216 199
Website : http://web.sut.ac.th/shsc/Location.htm
https://www.facebook.com/pg/Surasammanakhan-SUT-643271962363518/photos/?ref=page_internal

81984135

โรงแรม Sata house boutique resort
ติดต่อ : 096 989 4295
Website : facebook.com/Sata-House-Boutique-Resort-1577613625830614/

30000002000375798 wh 4

โรงแรมสวนทอฝัน
ติดต่อ : 091 016 7291

5d2f90d755c81d30a50499e7595a5e06

โรงแรม Loft sima
ติดต่อ :061 062 2240
Website : https://www.facebook.com/LoftAtSima/

ภาพการอบรมที่ผ่านมา

ครั้งที่ 5 จ.สงขลา

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562

ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมายน 2562

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้นฯ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

กำหนดการ

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา

 

 

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : หอดูดาวภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

 

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

1. โรงแรม บีพี สมิหลา บีช (B.P Samila Beach)

ติดต่อ : 074-400222 
website : -

2. โรงแรมพาวิลเลี่ยน สงขลา

ติดต่อ   : 074-441850
website : www.pavilionhotels.com/Songkhla/index.html

 

3. โรงแรมราชมัลคลาพาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท

Image result for โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา

 ติดต่อ   :061-2569573
website : www.facebook.com/pages/โรงแรมราชมังคลา-พาวีเลี่ยนบีช-รีสอร์ท/

 

4. โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา (Green World Palace)

Untitled.jpg

ติดต่อ : 074-437710
website : www.greenworldpalace.com

 

5. โรงแรมซิงกอรา บูติก โฮเทล (Singora Butique Hotel)

ติดต่อ : 074-314555, 086-4905343
website : www.singorahotel.com

ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562

ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้นฯ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

กำหนดการ

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ


สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ 
: โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

1. ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bs-heritagehotel.com
ที่อยู่ : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130  โทรศัพท์ : 038-399-899

2. V At Bangsaen

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/V.BangSaen.Beach/
ที่อยู่ : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130  โทรศัพท์ : 084-1071370 

3. เกสท์เฮ้าส์ บ้านเรา

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.myhomebs.com
ที่อยู่ : 78 บางแสน สาย 2 ซอย 4 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130  
โทรศัพท์ : 086 610 5345

 

4.ปาล์มวิลล์ (พาสอัพแมนชั่น)

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.marinbeachresort.com/
ที่อยู่ : 1 ถ บางแสน สาย 2 ซอย 9 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20130  
โทรศัพท์ : 095-8704212

ครั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2562

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 25- 27 มกราคม 2562

ณ  อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้นฯ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

กำหนดการ

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง  ขอนแก่น

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

1. โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.avanihotels.com/th/khon-kaen/rooms
ที่อยู่ : 999 หมู่ 4 ถนน ประชาสโมสร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-209888

 

2. แคคตัสรีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cactuskhonkaenhotel.com
ที่อยู่ : 171 38-39 ถนน ประชาสโมสร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-244-888

 

3. โรงแรม ลาวิลล่า ขอนแก่น - Hotel La Villa KhonKaen

คลังภาพของที่พักนี้

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/hotellavillakk 
ที่อยู่ : 116 104-106 ถนน ชาตะผดุง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 081-9659944

 

4. โรงเเรม โรเเมนติค ขอนเเก่น

เว็บไซต์/ติดต่อเพิ่มเติม : www.romantickhonkaen.com
ที่อยู่ : 1 หมู่13 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนเเก่น ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-043595

 

5. โรงแรมบุษราคัม ขอนแก่น

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bussarakamhotel.business.site
ที่อยู่ : 68 ถนน พิมพสุต ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-333666

 

6. บีทู ขอนแก่น

เว็บไซต์/ข้อมูลเพิ่มเติม : www.b2hotel.com
ที่อยู่ : 444 หมู่ 4 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-000066