ขั้นต้น

ข่าวสาร

-  9 มี.ค. 2563 / ประกาศ เลื่อนการจัดอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นตั้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5  >> คลิกที่นี่

-  1 พ.ย. 2562 / เปิดรับสมัคร โครรงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563

-  1 พ.ย. 2562 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563”


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

วันที่จัดกิจกรรมอบรม
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม
 
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 โรงแรมซันไรซ์ ลากูน ฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา 20 – 22 ธันวาคม 2562 สุรสัมมนาคาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17 – 19 มกราคม 2563 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี 26 – 28 มีนาคม 2563 (เลื่อน) โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 – 24 เมษายน 2563 (เลื่อน) โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563      


การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่าย จากต้นสังกัด

  2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม

  3. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้

  4. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)