ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่

logo ipst mini narit logo s astropark icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2563
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
และ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


>>>>จัดกิจกรรมอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563<<<<

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ จ.เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

 

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

         

โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ 
ติดต่อ : 053-112888, 089-6356727
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/greenlakecm

 

โรงแรม 700 ปี เชียงใหม่ (ในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี)
ติดต่อ : 053-112307, 086-4200559  เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Hotel700ChiangmaiThailand

      

   อาคารโรงแรม

โรงแรม B2 Black
ติดต่อ : 053-227444  เว็บไซต์ : http://www.บีทู.com/hotel/B2_Black

 

โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
ติดต่อ : 053-908888  เว็บไซต์ https://bit.ly/2O2o4Eu

 

โรงแรม V-Ressident
ติดต่อ : 053-226602  เว็บไซต์ : http://www.vresidencechiangmai.com