ครั้งที่ 2 จ.แพร่

mhesi logo narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่

ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่

และ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - กอเปา

 


>>>> จัดกิจกรรมอบรมเสร็จสิ้นแล้ว <<<<

 

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่ 
หนังสือประกาศแจ้งและเชิญเข้าร่วมอบรม (ใหม่) >> คลิ๊กที่นี่ <<
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
หนังสือประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 2 จ.แพร่ >> คลิ๊กที่นี่ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่


สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - กอเปา

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก (ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

 

 02 01

โรงแรมแพร่นครา

ติดต่อ : 054-521321

Website : http://phraenakarahotel.com/

 

 02 02

 โรงแรมอมรรักษ์

ติดต่อ : 054-533169

Website : http://www.amonrukhotel.com/

 

02 03 

Just More Boutique Homestay Phrae

ติดต่อ : 062-8269635

Website : https://www.facebook.com/JustMoreBoutiqueHomestay/

 

 02 04

โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น

ติดต่อ : 054-627359

Website : http://www.phoomthaigarden.com/

 

 02 05

โรงแรมเฮือนนานา บูติค

ติดต่อ : 054-524800

Website : https://huern-na-na-boutique-th.book.direct/th-th