สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567

teacher basic 2567 banner all

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567


ขั้นตอนการรับสมัครเข้าร่วมอบรม

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมอบรม

รายละเอียดโครงการ >> คลิ๊กที่นี่ <<


2.เลือกสถานที่เข้าร่วมอบรม (เลือกสมัครได้ ท่านละ 1 ที่ เท่านั้น)

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต >> คลิ๊กที่นี่ <<


3. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms รายละเอียดดังนี้

3.1 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

3.2 ตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมอบรม

3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัคร 

 

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งใบสมัคร (โดยตรวจสอบจากลิงก์รายชื่อผู้ส่งใบสมัครในแต่ละรอบ)

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต >> คลิ๊กที่นี่ <<

 

5. โอนเงินชำระค่าสมัคร จำนวนคนละ 300 บาท (จากปกติ 500 บาท) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อธนาคาร       : ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี           : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่องานหารายได้

เลขบัญชี          : 549-027810-2

หมายเหตุ :  กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งใบสมัคร ก่อนดำนเนินการโอนเงินค่าสมัคร เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม และมั่นใจว่ามีรายชื่อปรากฏแล้วในรายชื่อแล้ว หากโอนเงินผิดพลาด จะไม่สามารถยกเลิก หรือไม่สามารถขอเงินคืนได้ (ทุกกรณี)

 

6. แจ้งการโอนเงินค่าสมัคร ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ผ่าน Line Official Account

Line Official Account@408jkusl (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ)

  • แจ้งรอบ/ลำดับรายชื่อ ที่ส่งใบสมัคร
  • แนบหลักฐาน สลิปโอนเงินยืนยันสิทธิ์

 

7. ตรวจสอบรายชื่อและสถานการณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นรายบุคคล)

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต >> คลิ๊กที่นี่ <<

 

8. ผู้สมัครที่มีรายชื่อและสถานที่ยืนยันเข้าร่วมอบรม เตรียมตัวเข้าร่วมอบรมตามรอบที่สมัคร

 

******************************************************************************

กำหนดการจัดอบรม

  วันที่จัดกิจกรรมอบรม      สถานที่จัดกิจกรรมอบรม     
ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา      19 – 21 มกราคม 2567    หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 20 – 22 มีนาคม 2567 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี
ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต 3 – 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
   


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่       16 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 3 จังหวัดภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
   

 

จำนวนรับสมัคร

         รับสมัคร ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครและสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม เป็นสำคัญ

         การสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสถานะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง (โอนเงินยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น) ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและสถานที่จัดอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 053-121268-9 ต่อ 306 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

โทรศัพท์ : 088-5477834 (คุณคมสันต์)

Line Offcial Account : @408jkusl (มี @ นำหน้าด้วยนะครับ)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สถาบันฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าเอกสารอบรม ตลอดระยะเวลาจัดอบรม
  2. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
  3. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 80%) ตามข้อกำหนดหลักสูตรอบรม
  4. ครู/โรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
  5. กรุณานำ Computer Laptop/ Tablet/ Smart Phone มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมในหัวข้อ "ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์"

 

หมายเหตุ

  1. การส่งข้อมูลใบสมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่ถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์ ผู้สมัคร ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรม(หลังส่งข้อมูลใบสมัครแล้ว) ด้วยการโอนเงินยืนยันสิทธิ์ จำนวน 300 บาท/คน
  2. เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะ ไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถส่งสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมต่อให้ท่านอื่นได้

ลิงค์ >> การสมัครเข้าร่วมอบรมครูขั้นต้น ปี 2567

ลิงค์ >> (ตัวอย่าง) ข้อมูลใบสมัครอบรมครูขั้นต้น ปี 2567

ลิงค์ >> หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ