ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ  
     
รายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564  
     
กำหนดการจัดกิจกรรม อบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564  
     
(ตัวอย่าง) ข้อมูลใบสมัครอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564  
     
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564         
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 2 จ.แพร่
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี*
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 4 จ.ศรสะเกษ
     
กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2564 ครั้งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี*
     
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
     
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี 
     
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 2 จ.แพร่ 
     
ประกาศกำหนดวันจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่ 
     
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี button new 01