ประกาศ

MHESI logo narit logo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 

          ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ทางดาราศาสตร์และวางแผนการจัดกิจกรรมดูดาวได้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นั้น 

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 ดังนี้


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง 36 คน)

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง 6 คน)

 

          ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือก 36 คนแรกไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ รายชื่อของผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) จะถูกเลื่อนขึ้นตามลำดับ หากผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) มีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ดูแลโครงการฯ นายธนกฤต สันติคุณาภรต์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-465-1926 หรือ 053-121-268 ต่อ 305

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

  1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 083-465-1926 (คุณธนกฤต) หรือ 053-121-268 ต่อ 305
  2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ    อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566