เนื่องด้วยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง จึงมีเหตุการณ์ที่กล้องดูดาวเกิดความเสียหายได้ ซึ่งในประเทศไทยแล้วยังหาแหล่งสำหรับการซ่อมแซมกล้องดูดาวได้ยาก ทางฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการฯ จึงมีอีกหนึ่งหน้าที่ในการซ่อมบำรุงกล้องดูดาวขนาดเล็กต่าง ๆ

        นอกจากนี้ ไม่ใช่เพียงแต่จะซ่อมแซมกล้องของทางสถาบันเท่านั้น ทางศูนย์ปฏิบัติการยังรับการซ่อมแซมกล้องดูดาวจากภายนอกอีกด้วย โดยการซ่อมนั้นไม่เพียงแต่จะซ่อมตัวกล้องเท่านั้น แต่ยังมีการรับทำความสะอาด กระจกกล้องดูดาว, เลนส์ของกล้องดูดาว, และในอนาคตจะยังมีการรับเคลือบกระจกสำหรับกล้องดูดาวอีกด้วย

mac sj 3  mac sj 4  mac sj 5

ภาพ ตัวกล้องมีอาการ
ระบบโฟกัสมีปัญหา ตามดาวไม่ได้

ภาพ ทดสอบตากดาว
และโฟกัส หลักจากทำการซ่อมแซม
ภาพ ทดสอบระกบบต่าง ๆ ของกล้องดูดาว
ทั้งระบบโฟกัส, ระบบการตามดาว หลังจากล้างกระจก
mac sj 6  mac sj 7  mac sj 8

ภาพ ผลจากการทดสอบ เป็นภาพจากกล้องเล็ง

ภาพ ตัวเมาท์แจ้งมีอาการตามดาวได้ไม่ดี ภาพ สภาพได้รับกล้อง เกิดความเสียหายจากการ
mac sj 9  mac sj 10  mac sj 11

ภาพ อุปกรณ์ระบบโฟกัสของกล้อง 0.5 เมตร
อาการบอร์ดควบคุมไหม้

ภาพ ทดสอบหลังการซ่อมแล้วเสร็จ ภาพ ทดสอบ Collimation ของกล้อง
หลังจากถอดกระจกออกล้างคราบฝุ่น
mac sj 12  mac sj 13  mac sj 14

ภาพ ซ่อมแซมโดมกล้อง 0.7 เมตร

ภาพ แก้ไข มอเตอร์ไดร์ของกล้อง ภาพ Hand Control ไหม้
mac sj 15  mac sj 16  mac sj 17
ภาพ ตัวกระจก เป็นเชื้อราที่เกิดจากความชื้น


ภาพ หลังจากทำการล้างคราบเชื้อราเรียบร้อย

ภาพ ติดตั้งกระจกหลังการเคลือบเรียบร้อย
mac sj 18  mac sj 19  mac sj 20
ภาพ หลังการล้างกระจกเสร็จ


ภาพ การล้างกระจก M1 ของกล้อง 0.7 เมตร

ซึ่งในการล้างกระจกล้องดูดาวจะต้อง
ใช้น้ำยาล้างกระจกที่มีความเฉพาะ
และน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่มีความสะอาด อย่างเช่น
น้ำดื่ม หรือน้ำกลั่น เป็นต้น ห้ามใช้น้ำประปา

ภาพ คราบฝุ่นที่เกิดจากความชื้น
บนกระจก M1 ของกล้อง 0.7 เมตร

 

พัฒนาโดย : สุจินโณ กัณธรรม
นายช่างเทคนิค , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม