เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับ ตรวจสอบสถานะการทำงานที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น (Real Time) และผู้ใช้งานยังสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถเข้าถึงด้วย Browser ใดก็ได้

เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายในหอดูดาวขนาด 0.7 เมตร เช่น การควบคุมระบบไฟฟ้า การควบคุมกล้องโทรทัรรศน์ การสั่งถ่ายภาพกับกล้องทางด้านดาราศาสตร์ การออกแบบระบบนี้มีเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ในการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ และใช้วิเคราะห์ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

mac dev trt 1

ภาพ หน้าจอต้อนรับขณะเข้าสู่ระบบ Engineering Mode

mac dev trt 2

ภาพ หน้าจอแสดงสถานะ และ รายละเอียดที่สำคัญในการใช้งานกล้องโทรทัรรศน์

mac dev trt 3

ภาพ หน้าจอของสถานะภาพรวมของระบบ

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม