เนื่องจากระบบควบคุมโดมในปัจจุบัน ไม่มีความเสถียร และความอัตโนมัติเพียงพอสำหรับการพัฒนาระบบ Robotic จึงได้มีการออกแบบและ ทำการเปลี่ยนชุดระบบควบคุมทั้งหมดให้สามารถตอบสนองกับการพัฒนาระบบ Robotic ได้ โดยมีทีมงานพัฒนาระบบ Robotic คือ นายภควัต ประสิทธิ์ นายปฐมพงษ์  บัติปัน และ นายรุ่งฤทธิ์  อนุตรวิรามกุล

        ในปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบควบคุมโดมใหม่ที่หอดูดาวประเทศจีนเป็นที่แรกแล้ว ในระบบนี้อุปกรณ์ควบคุมโดมจะมีการสื่อสารข้อมูลสถานะทั้งหมด และคำสั่งในการควบคุมโดมผ่านระบบ Network เพื่อให้งานกับการนำไปใช้ในระบบ Robotic  และสะดวกต่อการติดตามและแก้ไข เมื่อเกิดการขัดข้องขึ้น รวมถึงมีหน้าจอสัมผัส มีการแสดงสถานะต่าง ๆ และสามารถควบคุมโดมผ่านจอสัมผัสได้ เพื่อให้คนที่อยู่หน้างาน สะดวกในการควบคุมโดมได้

mac drom control 1 mac drom control 2


ภาพ ตู้ระบบควบคุมโดมที่ประเทศจีน

และในระบบใหม่นี้ ได้มีการติดตั้งเซนเซอร์วัดตำแหน่งฝาโดมเพิ่มเข้าไป โดยนายสมรรชัย ธะนันต์ เนื่องจากสภาพอากาศในบางวันที่ท้องฟ้าเปิดสามารถใช้กล้องถ่ายดาวได้ แต่มีลมที่แรง ทำให้เมื่อลมปะทะตัวกล้อง จะเกิดการสั่นที่ตัวกล้อง ภาพที่ได้จากการถ่ายจะเสียทั้งหมด เซนเซอร์นี้จะทำให้สามารถพัฒนาระบบที่นำฝาโดมขึ้นมาช่วยลดลมที่จะเข้ามาปะทะตัวกล้องโดยตรงลง ทำให้โอกาสตัวกล้องสั่นลดลงได้

mac drom control 3

ภาพ เซนเซอร์วัดตำแหน่งฝาโดม ติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ควบคุมฝาโดม

 

 

พัฒนาโดย :  ภัทร ชัยสวัสดิ์
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม