ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

TNO System Controller

TNO System Controller

        TRT Station Controller Version 1 and 2 เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในหอดูดาวทั้งหมด เช่น กล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ โดม ไฟส่องสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รายงานสภาพอากาศ เป็นต้น

Read more ...

TNO System Controller

TNO System Controller

        ระบบขับเคลื่อนกล้อง 2.4 เมตร เดิมทีใช้การควบคุมผ่าน Interface ของบริษัท EOS ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อวิศวกรเป็นผู้ใช้งาน

Read more ...

NARIT First High resolution Telescope Mount System with 14 Inch Telescope

NARIT First High resolution Telescope Mount System with 14 Inch Telescope

        โครงการอัพเกรดกล้อง 2.4 เมตร นี้ได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนอะไหล่ของกล้อง 2.4 เมตร ที่เริ่มไม่มีวางขายในท้องตลาด และช่วยพัฒนาศักยภาพของกล้อง 2.4 เมตรให้สามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้โครงการได้พัฒนามาถึงขั้นผลิตชิ้นส่วนของระบบจำลองของกล้อง 2.4 เมตร 

Read more ...

Page 4 of 4