ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

ระบบตรวจสอบสภาพท้องฟ้า สำหรับโครงการร่วมกับประเทศ ภูฏาน

ระบบตรวจสอบสภาพท้องฟ้า สำหรับโครงการร่วมกับประเทศ ภูฏาน

        เป็นระบบที่จะคอยเก็บค่าต่าง ๆ ในท้องฟ้า รวมไปถึงสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท้องฟ้าในบริเวณนั้น โดยข้อมูลหลังวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า ตำแหน่งนั้นมีความคุ้มทุนที่จะสร้างหอดูดาวหรือไม่ต่อไป

Read more ...

การพัฒนาระบบให้กล้อง MRES สามารถ ติดต่อได้กับกล้องของหอดูดาวแห่งชาติ

การพัฒนาระบบให้กล้อง MRES สามารถ ติดต่อได้กับกล้องของหอดูดาวแห่งชาติ

        เนื่องจากกล้อง MRES นั้นไม่สามารถติดต่อค่ากับกล้องของหอดูดาวแห่งชาติได้ จึงจะไม่สามารถรับค่า RA, DEC, Azimute, Alititude ของตัวกล้องได้

Read more ...

การติดตั้ง และ ดูแลซอฟต์แวร์ของกล้อง 4k

การติดตั้ง และ ดูแลซอฟต์แวร์ของกล้อง 4k

        เนื่องจากระบบปฏิบัติการของอุปกร์กล้อง 4k ภายในหอดูดาวแห่งชาตินั้น มีการติดตั้งมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และจำเป็นที่จะต้องสำรองข้อมูล และ อัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวม

Read more ...

ระบบติดตั้งสถานะการจัดซื้อ ภายในศูนย์ปฏิบัติการฯ ( Parcel System )

ระบบติดตั้งสถานะการจัดซื้อ ภายในศูนย์ปฏิบัติการฯ ( Parcel System )

        เป็นระบบสำหรับแสดงสถานะการดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more ...

ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ ( TRT Engineering Mode )

ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ ( TRT Engineering Mode )

        เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับ ตรวจสอบสถานะการทำงานที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น (Real Time) และผู้ใช้งานยังสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถเข้าถึงด้วย Browser ใดก็ได้

Read more ...

ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานและสถานะของอุปกรณ์ ( Monitoring System )

ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานและสถานะของอุปกรณ์ ( Monitoring System )

          ระบบดังกล่าวเป็นระบบสำหรับตรวจสอบ แสดงสถานะ และแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และ ตรงจุดปัญหาที่เกิดขึ้น

Read more ...

Thai Robotic Telescope Network

Thai Robotic Telescope Network

        เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลของไทย (Thai Robotic Telescope Network   Version 2 and Version 3) โดยเป็นการพัฒนาในระบบต่อยอด ได้แก่ระบบการจาการลำดับการถ่าย (Queuing System) โดยในระบบดังกล่าวจะเป็นระบบที่คอยตรวจสอบงานที่เข้ามาว่า

Read more ...

งานพัฒนาอุปกรณ์ฯ

งานพัฒนาอุปกรณ์ฯ

        นอกจากงานซ่อมบำรุงแล้วยังมีงานที่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม และพัฒนาฝีมือตนเอง

Read more ...

งานการพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ

งานการพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ

        ชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้พื้นที่น้อย และสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดยอุปกรณ์ชุดนี้เป็นชุดแรกที่ถูกพัฒนาและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปติดตั้งที่ประเทศภูฐาน

Read more ...

Page 2 of 4