หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

tnro 001

tnro 002

    ในเดือนมกราคม 2561 สดร. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้สร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร และ 13 เมตร ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ และยีออเดซี่

    ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทผู้ผลิตกล้องโทรทรรศน์ กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและทำการทดสอบการใช้งานกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

tnro 003

tnro 004