พิธีเปิดศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร "ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์"

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพพิธีเปิดศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์×