พิธีวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทราเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

"หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา" ณ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา×