พิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สถานีทวนสัญญาณทีโอที (กิโลเมตรที่ 44.4) จังหวัดเชียงใหม่
ภาพพิธีเปิดหอดูดาวแห่งชาติ××