พิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร×