โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

ข่าวสาร

- 1 ธ.ค.. 2566 / เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2567 (NAS#2024) คลิกที่นี่สถานที่/
กำหนดการรับสมัคร

Aw Banner NAS67 edit 01

Aw Banner NAS67 edit 02

Aw Banner NAS67 edit 03(1)

Screenshot 2566 11 23 at 09.37.28รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2024