หน้าแรก

TACs2022 banner 03

ข่าวสาร

  • 17 พฤษภาคม 2565/ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่ icon update
  • 17 พฤษภาคม 2565/ ยืนยันเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 คลิกที่นี่ icon update
  • 16 มีนาคม 2565/ สมัครเข้าร่วมแบบนำเสนอผลงาน คลิกที่นี่ 
  • 16 มีนาคม 2565/ สมัครเข้าร่วมแบบไม่นำเสนอผลงาน คลิกที่นี่ 
  • 1 มีนาคม 2565 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

กำหนดการ

 - 1     มีนาคม 2565     เปิดรับสมัครลงทะเบียน/ส่งบทคัดย่อ  
 - 9     พฤษภาคม     2565     ปิดรับสมัครลงทะเบียน/ส่งบทคัดย่อ
 - 12   พฤษภาคม    2565     แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ/เปิดรับรายงานฉบับสมบูรณ์     
 - 10   มิถุนายน 2565     ยืนยัน/หมดเขตส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

*หมายเหตุ:  ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยินดีสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหารให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในช่วงเวลาระหว่างการนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่