หน้าแรก

TACs 2024 banner ข่าวสาร

  • 1 ก.พ. 2567 / ลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10 สมัครเข้าร่วม button new 01
  • 1 ก.พ. 2567 / ยินดีต้อนรับ “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 10”

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567

 

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม

กิจกรรมนำเสนอผลงาน                      : โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่

กิจกรรมเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง          : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า  

 

กำหนดการรับสมัคร

  • ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์

กำหนดลงทะเบียน                                           รับสมัครจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก                                                        วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ยืนยันการเข้าร่วมฯ                                                               วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)                               ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

  • ผู้เข้าร่วมแบบไม่นำเสนอ

กำหนดลงทะเบียน                                               รับสมัครจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการพิจารณาหัวข้อนำเสนอผลงาน โดยคัดเลือกจาก (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ส่งมา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

*หมายเหตุ:  ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยินดีสนับสนุนที่พัก และอาหารให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในช่วงเวลาระหว่างการนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่