?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(7)

ตอนที่ 7

การประเมินอายุของพื้นผิวดวงจันทร์

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ความหนาแน่นของหลุมอุกกาบาต” (Crater Density) ในการหาอายุสัมพัทธ์ (Relative Dating) ของพื้นผิวดาวเคราะห์ ดาวบริวารหรือวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะที่มีองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่เป็นหิน

อ่านเพิ่มเติม...

วันสำคัญในปฏิทินอิสลามประจำปี ฮ.ศ.1435 กับปฏิทินไทยสากล

ในทุกๆรอบปีในปฏิทินของแต่ละปฏิทินจะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของกลุ่มชนนั้นๆ ซึ่งในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ก็จะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของชาวมุสลิม และในรอบปีที่เปลี่ยนไปวันสำคัญในปฏิทินอิสลามก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมือเที่ยบกับปฏิทินไทยสากล

อ่านเพิ่มเติม...

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวหาง" (Introduction to comet)(2)

หาง Antitail

หาง Antitail เป็น "หางเสมือน" ของดาวหางที่บางครั้งจะปรากฏเมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ โดยเมื่อสังเกตจากโลกจะมีลักษณะเป็นหางที่ชี้ไปทางดวงอาทิตย์ ซึ่งต่างจากหางของดาวหางอีก 2 ประเภท (หางไอออนและหางฝุ่น) ที่ชี้ออกจากดวงอาทิตย์ ซึ่งรูปแบบการเกิดหาง Antitail มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวหาง" (Introduction to comet)(1)

โครงสร้างของดาวหาง (The structure of comets)

ดาวหาง (Comet) เป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะประเภทหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยสารประกอบระเหยง่าย (Volatile) ในสภาพเยือกแข็งและฝุ่น เป็นเศษซากที่อุดมไปด้วยน้ำแข็งที่หลงเหลือจากการก่อตั้งของดาวเคราะห์ เมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 2014

ดาวเคราะห์ 

สำหรับดาวเคราะห์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าในปี 2557 นั้นถือว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง เช่นการเข้าสู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์” (Opposition) การเปลี่ยนแปลงเฟสของดาวเคราะห์วงใน การปรากฏเข้าใกล้กันบนทรงกลมท้องฟ้า หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าดาวเคราะห์ชุมนุม” (Planet conjunction) ไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์กับกับดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์อื่นๆ ข้อมูลเบื้องต้นของดาวเคราะห์ที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นการขึ้น-ตก ตำแหน่งบนท้องฟ้าอ้างอิงกับกลุ่มดาว ตำแหน่งและวันเวลาที่เหมาะสมแก่กาผู้สังเกตการณ์ ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...