บริการทางดาราศาสตร์

outreach student        outreach teacher        outreach public       

 

กิจกรรมดาราศาสตร์

Banner EDC 1   Banner EDC 6   Banner EDC 3

Banner EDC 11   Banner EDC 10   Banner EDC 7

CAAS 2020 banner   TACs2020 banner

outreach 77province

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

Banner EDC 2   Banner EDC 5