การจำแนกประเภทดาวฤกษ์

ในวิชาดาราศาสตร์แบ่งประเภทของดาวฤกษ์ตามลักษณะพื้นฐาน 2 อย่าง คือ อุณหภูมิแสงและคุณสมบัติทางสเปกตรัม  ดังนั้นจึงเก็บข้อมูลดาวฤกษ์หลายๆดวง  แล้วนำมาเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างกำลังการส่องสว่างกับอุณหภูมิ หรือเรียกว่า H-R diagram  ที่แบ่งขนาดของดาวตามกำลังการส่องสว่าง  และสีของดาวตามอุณหภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

ลมสุริยะ

ลมสุริยะคือกลุ่มอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกจากชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มีพลังงานสูงและเคลื่อนที่หนีแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ด้วยอัตราเร็วสูง  เนื่องมาจากการปะทุบนพื้นผิวทำให้สสารบางส่วนหลุดออกมาในรูปของอนุภาค(อิเล็กตรอน โปรตอน)  เมื่ออนุภาคเข้าสู่ชั้นโคโรนาที่มีอุณหภูมิมากกว่า 1 ล้านเคลวิน ทำให้อนุภาคถูกเร่งจนมีพลังงานได้ถึง 1,000 eV

อ่านเพิ่มเติม...

สสารมืด

ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องว่าสสารที่เรารู้จัก จับต้องได้ สังเกตได้ อาจจะไม่ใช่สสารที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเอกภพ ... เอาเข้าจริงๆ สสารที่เรารู้จักกลับกลายเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของมวลรวมของเอกภพ คือเพียง 4% เท่านั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ในปี 2012

ปี .. 2554 ผ่านไปพ้น หลังจากที่ผ่านประสบการณ์เลวร้าย จากภัยธรรมชาติที่สร้างผลกระทบให้กับคนทั้งประเทศ ซึ่งแม้จะก้าวเข้าสู่ปี .. 2555 ก็ยังมีประชาชนในบางส่วนของประเทศที่ยังได้รับความเดือนร้อนจากอุกทภัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลให้การก้าวขึ้นเข้าสู่ ปี .. 2555 หรือปี .. 2012 เต็มไปด้วย ความหวั่นวิตกทั้งจากคำทำนายซึ่งเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

สนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ (Magnetic Fields of the Sun)

ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีความคุ้นชินกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มนุษย์ยุคก่อนต่างก็เกิดความหวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์พยายามเสาะแสวงหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...