การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 2

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 2

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition)

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น" (Introduction to Mars Observation) ตอนที่ 1

การสังเกตการณ์ดาวอังคารเบื้องต้น (Introduction to Mars observation): ตอนที่ 1

บทความชุดนี้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับการสังเกตดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน ในช่วงดาวอังคารใกล้โลก (Mars opposition)

--------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวอังคารใกล้โลก

ดาวอังคารใกล้โลก

ดาวอังคารใกล้โลก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 26 เดือนต่อครั้ง ในปี พ.ศ. 2559 นี้จะเกิดเหตุการณ์ดาวอังคารใกล้โลกอีกครั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการสังเกตดาวอังคารมากที่สุดในรอบ 11 ปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวดาวอังคารกำลังเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเป็นช่วงที่ดาวอังคารอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดังนั้นปีนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสังเกตดาวอังคารอีกปีหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

3 พฤษภาคม 2559

ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม ที่จะมาถึง จะเกิดปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 การเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์วงในเท่านั้น เมื่อมองจากโลกได้แก่ ดาวพุธและดาวศุกร์ สำหรับดาวพุธในหนึ่งศตวรรษจะเกิดเหตุการณ์ดาวพุธการผ่านหน้าดวงอาทิตย์ประมาณ 13 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่านหน้าดวงอาทิตย์ของดาวศุกร์ที่จะเกิดขึ้นเป็นคู่โดยแต่ละคู่ใช้เวลานานมากกว่า 1 ศตวรรษ

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบดาวคู่

ระบบดาวคู่

ดาวฤกษ์ที่เราเห็นเป็นประจำ และอยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวที่อยู่ในระบบสุริยะ อีกทั้งยังเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่เดี่ยวๆ อีกด้วย ดังนั้นคนส่วนมากมักเข้าใจผิดเวลามองดาวที่ส่องประกายเป็นจุดเล็กๆ ว่า จุดสว่างเล็กๆ หนึ่งจุดนั้นคือ ดาวฤกษ์หนึ่งดวง แต่จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์พบว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่มากกว่า 85 %  ไม่ได้เป็นดาวที่อยู่เดี่ยวๆ เหมือนดวงอาทิตย์ หากแต่อยู่เป็นคู่ หรือเป็นระบบหลายๆ ดวง อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของกันและกัน สมาชิกของระบบดาวฤกษ์แต่ละระบบต่างโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน 

อ่านเพิ่มเติม...