"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 4: ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี สมัยโชซ็อน

[ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี (3)]

สมัยราชวงศ์โชซ็อน: กำเนิดแผนที่ดาวสลักหิน ที่แสดงกลุ่มดาวพื้นบ้านเอเชียตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม...

"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 3: ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี สมัยสามอาณาจักรและสมัยโค-รยอ

[ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี (2)]

สมัยสามอาณาจักรเกาหลี: “จักรวาลวิทยา” ที่เหลือในภาพวาดฝาผนังของสุสานโคกู-รยอ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเรือใบแรงดันแสงอาทิตย์ (LightSail-1)

โครงการเรือใบแรงดันแสงอาทิตย์ (LightSail-1)

LightSail-1 คือ โครงการเรือใบแรงดันแสงอาทิตย์ที่มีกำหนดการส่งขึ้นสู่อวกาศ ในเดือนเมษายน ปี 2559 LightSail-1 ถูกพัฒนาขึ้นโดยสมาคมดาวเคราะห์ (The plantary society) และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากทั่วโลกที่ให้ความสนใจการศึกษาอวกาศ  สมาคมดาวเคราะห์ได้ประกาศสร้าง LightSail-1 ยานอวกาศรูปว่าวนี้อย่างเป็นทางการขึ้นในปี 2552  โดยมีพื้นที่ประมาณ 32 ตารางเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 2: ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี สมัยยุคโลหะ

[ประวัติความเป็นมาของดาราศาสตร์ในเกาหลี (1)]

ดาราศาสตร์ที่เริ่มแรกจากความทะเยอทะยานถึงท้องฟ้า

วิชาดาราศาสตร์มีความหมายสำคัญต่อเกาหลีมาแต่สมัยโบราณแล้ว โดยดาราศาสตร์พื้นบ้านในเกาหลีเริ่มต้นมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ สืบทอดต่อมาผ่านสมัยสามอาณาจักรของเกาหลี (57 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ.935), สมัยราชวงศ์โค-รยอ (ค.ศ.918-1392) และสมัยราชวงศ์โชซ็อน (ค.ศ.1392 - 1910) และชาวเกาหลีโบราณได้ทิ้งโบราณสถาน-โบราณวัตถุทางดาราศาสตร์จำนวนมากจากยุคสมัยเหล่านี้ ซึ่งโบราณสถาน-โบราณวัตถุเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แต่ยังมีค่าในทางดาราศาสตร์ด้วย  

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์จรวด : ชายผู้ให้กำเนิดจรวดสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์จรวด : ชายผู้ให้กำเนิดจรวดสมัยใหม่

เด็กคนหนึ่งหลงใหลในวิทยาศาสตร์เพราะพ่อของเขาคอยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้งซื้อกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ส่องดูสิ่งเล็กๆไปจนถึงซื้อกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ส่องดูสิ่งที่อยู่ไกลแสนไกลให้ รวมทั้งสมัครสมาชิกนิตยสารวิทยาศาสตร์อย่าง Scientific American ให้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...