ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัว

Share

12 มกราคม 2559

กลับมาให้ชมอีกครั้งสำหรับปรากฏการณ์การเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2547-2548 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถมองเห็นดาวเคราะห์พร้อมกันทั้งห้าดวง (ดาวพุธ, ดาวศุกร์, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์) เรียงตัวกัน ครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 29 มกราคม 2559 บริเวณขอบฟ้า ทางด้านทิศตะวันออก จนถึงเช้ามืดของสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งถือว่าโอกาสที่ดีสำหรับผู้รอชมปรากฏการณ์ดังกล่าว เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากปรากฏการณ์หนึ่งในทางดาราศาสตร์ และเนื่องจากยังเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย สภาพอากาศที่เหมาะสมไม่ค่อยมีเมฆ จึงเหมาะแก่การรับชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

        นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถรับชมการปรากฏของดาวเคราะห์ทั้ง 5 ได้ด้วยตาเปล่าครบทุกดวงในช่วงรุ่งเช้าก่อนเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งจะพบดาวพฤหัสบดีปรากฏให้เห็นก่อนในช่วงพลบค่ำทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตามด้วยดาวอังคารในเวลาหลังเที่ยงคืน รวมถึงดาวเสาร์ ดาวศุกร์ และดาวพุธ ตามลำดับ ซึ่งดาวทั้งหมดจะเรียงกันอยู่ในแนวใกล้กับเส้นสุริยะวิถีโดยมีระยะห่างไม่เกิน 5 องศา โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 5 มาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันจากมุมมองของโลก

 

  

ภาพที่1 แสดงการเรียงตัวของดาวเคราะห์ทั้ง 5 ดวง ในเวลา 6.00 น. ของวันที่ 25, 30 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://earthsky.org/science-wire/when-will-all-five-visible-planets-appear-simultaneously

 

เรียบเรียงข้อมูล : นายเจษฎา กีรติภารัตน์ 

ภาพประกอบ : นางสาวสาวิตรี เดชศรีมนตรี

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)