จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนด เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1438

Share

25 กรกฎาคม 2560

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวาล (Shawal เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1438 หรือวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรีที่ผ่านมา ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนเซาวาล ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ คือ เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah เดือนที่ 11 ในปฏิทินอิสลาม) และในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทตย์ตกลับขอบฟ้า หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าวได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันแรกของ เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah เดือนที่ 11 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปี ฮ.ศ.1438

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

        แต่หากในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของ เดือนเซาวาล (Shawal) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนเซาวาล และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที หรือวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 16:45 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในเขตพื้นที่ประเทศไทย (จังหวัดสงขลา) อายุดวงจันทร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 53 นาที ณ ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลา ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:35 น. จากเวลาการตกของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะเห็นได้ว่า ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าก่อนดวงอาทิตย์ ดังนั้นในวันดังกล่าวจะไม่สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งจังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

รูปที่ 3 ภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (hilal) ดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1438

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 18:59น. ณ หอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/1438/1438g_11a.pdf

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)