การศึกษาล่าสุดของผู้มาเยือนระหว่างดวงดาว Oumuamua

Share

Oumuamua เป็นวัตถุระหว่างดวงดาว (Interstellar object) ที่ไม่ได้มีวงโคจรอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของระบบดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่ง ถูกค้นพบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมาโดยRobert Weryk กับทีมนักดาราศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับ NASA-funded Panoramic Survey Telescope และ Rapid Response System (Pan-STARRS1) โดยมันเป็นวัตถุจากนอกระบบสุริยะวัตถุแรกที่มนุษย์เราเคยพบ

        ล่าสุดจากการศึกษาของทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จาก NASA’s Goddard Space Flight Center ได้ทำการศึกษาผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะนี้ เพื่อเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับจุดกำเนิดของดาวเคราะห์, ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง ให้มากยิ่งขึ้น

 

ภาพประกอบของ Oumuamuaโดย European SouthernObservatory/M.Kornmesser

 

        เมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2017ที่ผ่านมาวัตถุนี้ได้โคจรผ่านดวงอาทิตย์ของเราไปด้วยความเร็วถึง 315,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วมากพอที่จะหลุดจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ได้และไม่กลับมาอีก โดยปกติแล้ววัตถุที่เดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกันนี้มักจะเป็นดาวหางที่ประกอบไปด้วยน้ำแข็งซึ่งเดินทางมาจากชั้นนอกของระบบสุริยะ และมันมักจะทิ้งแก๊สและเศษฝุ่นเอาไว้ในขณะที่มันโคจรเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ แต่ Oumuamua กลับต่างออกไป 

        นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่ามันอาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เกิดในระบบดาวฤกษ์อื่น 

        แต่ที่น่าแปลกคือ ดาวเคราะห์น้อยนั้นโดยทั่วไปจะเกิดใกล้กับดาวฤกษ์ทำให้มันได้รับความร้อนจากดาวฤกษ์มากพอจนไม่สามารถมีวัตถุน้ำแข็งที่พื้นผิวได้  ส่วนดาวหางซึ่งรอบๆเป็นวัตถุน้ำแข็งจะเกิดห่างจากดาวฤกษ์ออกไปมาก 

        ในเมื่อดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นใกล้กับดาวฤกษ์อย่างมากเมื่อเทียบกับดาวหาง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ดาวเคราะห์น้อยจะหลุดออกจากระบบดาวฤกษ์ของมันเอง

        หากคิดตามทฤษฎีการเกิดดาวเคราะห์น้อยที่เรามีในตอนนี้ วัตถุอย่าง Oumuamua ควรจะมีองค์ประกอบหลักเป็นวัตถุน้ำแข็ง ดังนั้นแบบจำลองการเกิดดาวเคราะห์น้อยและดาวเคราะห์ที่นักดาราศาสตร์มีในตอนนี้อาจมีปัญหาบางอย่าง

        ตอนนี้นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ระบบที่ Oumuamua เคยอยู่น่าจะมีดาวเคราะห์ยักษ์ใหญ่ เพราะแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ยักษ์ใหญ่นั้นอาจเป็นปัจจจัยสำคัญที่คอยดึงวัตถุที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์กว่ามันให้หลุดออกจากระบบดาวฤกษ์ได้ ระบบดาวฤกษ์ที่ไม่มีดาวเคราะห์ยักษ์ใหญ่นั้นยากจะมีวัตถุใดๆหลุดออกมา

 

 

เรียบเรียง : ศิวรุต พลอยแดง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

ที่มา https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/new-study-shows-what-interstellar-visitor-oumuamua-can-teach-us/