นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานยืนยันว่าดาวยูเรนัสถูกปกคลุมด้วยแก๊สไข่เน่า

Share

ทีมนักวิจัยแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ได้นำเสนอผลการค้นคว้าที่ว่า บรรยากาศชั้นบนของดาวยูเรนัสน่าจะมีองค์หลักเป็นแก๊สไฮโดเจนซัลไฟด์(hydrogen sulfide) ในระดับที่จะเป็น “แก๊สไข่เน่า” ได้เลย

ซึ่งผลงานดังกล่าวนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชื่อดังอย่าง Nature Astronomy  ส่วนองค์ประกอบของบรรยากาศชั้นล่างของดาวยูเรนัสเป็น แก๊สไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน ทั้งนี้ทีมนักวิจัยระบุว่า ข้อมูลการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดในบรรยากาศของดาวยูเรนัสที่ได้จากอุปกรณ์ของกล้องโทรทรรศน์ Gemini North telescope บนเกาะฮาวาย  (แสดงดังในภาพที่ 2) ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถบ่งชี้ได้ว่าบรรยากาศชั้นบนที่ปกคลุมดาวยูเรนัสมีองค์ประกอบหลักเป็นแก๊สชนิดใดบ้าง อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่ามีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ความหนาแน่นมากกว่าแก๊สแอมโมเนียอีกด้วย ส่วนมากแอมโมเนียจะพบมากบนดาวเคราะห์ยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ในรูปน้ำแข็ง ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิจัยไม่เคยแน่ใจเลยว่าดาวยูเรนัสจะมีองค์ประกอบในลักษณะนี้หรือไม่

 

ภาพที่ 1 ดาวยูเรนัส

 

        ทีมนักวิจัยแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom) กล่าวว่า  บรรยากาศชั้นบนของดาวยูเรนัสซึ่งมีความแตกต่างกับบรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อาจเป็นผลมาจากกระบวนการก่อตัวของดาวเคราะห์แต่ละดวงในช่วงกำเนิดระบบสุริยะ นอกจากนี้ข้อมูลวิจัยยังพบว่าโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่พบมีอยู่ประมาณ 0.4-0.8 ส่วนในล้านส่วน 

 

ภาพที่ 2 กล้องโทรทรรศน์ Gemini North telescope ที่ตั้งอยู่บนเกาะฮาวาย

 

        ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงราวกับไข่เน่าหรือการผายลมที่ออกมาจากร่างกายมนุษย์อย่างเรา ทำให้ต่างประเทศต่างพากันเขียนเล่นมุกตัวอย่างว่า “Uranus Smells Like Rotten Eggs” ที่มาเว็ปโดย (https://www.cbsnews.com/news/uranus-smells-like-rotten-eggs-according-to-scientists/) และ (https://www.space.com/40374-uranus-clouds-smell-rotten-eggs.htm

        ดังนั้นหากเราไปเยือนดาวเคราะห์ดวงนี้ นอกจากความหนาวเหน็บแสนสาหัสที่เราจะต้องเผชิญ เราอาจจะต้องพบกับแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงนี้ด้วยก็ได้ 

 

 

เรียบเรียงโดย 

บุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

 

บรรณาธิการ

อาจวรงค์ จันทมาศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารดาราศาสตร์

 

แหล่งข้อมูล

http://www.astronomy.com/news/2018/04/uranus-smells-exactly-how-you-think-it-does

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/04/23/uranus-hydrogen-sulfide-rotten-eggs/#

http://www.gemini.edu/sciops/science-visitors-gemini/instructions-visitors/gn-instructions