ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2561

Share

ประกาศรับสมัคร กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2561

         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัคร โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่  4 ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจรประจำปี 2561 

        "กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สัญจร" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน  2561  ณ  โรงเรียน ในจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านการคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

 1.โครงการค่ายฯ

 2.รายละเอียดการรับสมัคร 

 3.ใบสมัครเข้าร่วมกิกรรม