สดร.มอบความรู้ดาราศาสตร์เด็กด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

Share

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมกาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาศ เด็กกำพร้า และเด็กยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

 

        กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการจัดการบรรยายและสอนการใช้แผนที่ดาว รวมทั้งกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดดอนจั่นเพื่อดำเนินจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนต่อไป

 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth