สดร. จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ครั้งที่ 1 (The 1st meeting of the TNO User Group)

Share

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมกลุ่มนักวิจัยในประเทศ เพื่อสำรวจความต้องการในการใช้กล้องโทรทรรศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่มีอยู่ ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ติดตั้งอยู่ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

และกล้องโทรทรรศน์ PROMPT-8 ขนาด 0.4 เมตรที่ติดตั้งอยู่ Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO)[1] ประเทศชิลี เพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้หารือถึงแนวทางการจัดสรรเวลาในการใช้กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวสำหรับสังเกตการณ์ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ด้วย ที่ประชุมมีผู้เสนอหัวข้อวิจัยรวมทั้งสิ้น 11 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exo-planet) ระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด (Close Binary System) ดาวแปรแสง ดาวระเบิด (Cataclysmic Variable star) การบังดาวของดวงจันทร์ (Lunar Occultation) และเอกภพวิทยา (Cosmology) ประกอบด้วย นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น

 

 

        การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากที่หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ผลการประชุมทำให้สถาบันฯได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนนักวิจัยและผู้ต้องการใช้กล้องโทรทรรศน์ในด้านการศึกษาและการวิจัยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้

 

        ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ซึ่งติดตั้งอยู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กม.ที่ 44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[2] มีอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งกับตัวกล้องโทรทรรศน์ ได้แก่ เครื่องบันทึกสัญญาณ (CCD Camera) ความละเอียดสูง เครื่องซีซีดี สเปกโทรกราฟ (CCD Spectrograph) ทั้งระดับความละเอียดปานกลางและความละเอียดต่ำ รวมถึงกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง (High Speed Imaging Camera) ที่มีชื่อเรียกว่า “ULTRASPEC”[3]


 

 

เรียบเรียงโดย

        กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ข้อมูลอ้างอิง

[1] บทความดาราศาสตร์การระเบิดรังสีแกมมาwww.narit.or.th

[2] บุญรักษา สุนทรธรรม และศรัณย์ โปษยะจินดา, 2555, วารสารวิทยาศาสตร์, 66, 13

[3] “ALTRASPEC” http://adsabs.harvard.edu/abs/2008SPIE.7021E..10I