สดร.นำทีมยุวทูตดาราศาสตร์บุกเกาหลี เก็บเกี่ยวความรู้เรื่องดาราศาสตร์เผยแพร่เยาวชนไทย

Share

ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ได้จัดโครงการเปิดโลกทรรศน์ด้านดาราศาสตร์ให้เด็กไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้นำเหล่ายุวทูตดาราศาสตร์ ปี 2554 ไปศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 

ได้แก่ นายพลเดช อนันชัย ยุวทูตดาราศาสตร์ ประจำปี 2554 นายอำพันเทพ ธารวณิชย์การ รองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวฐิติกานต์ ฉุยฉาย รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทั้ง 3 คนมาจากการประกวดคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ และการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนเด็กไทยที่จะนำความรู้ทางด้านดาราศาสตร์มาเผยแพร่ออกทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ต่อไป

 

  ในครั้งนี้ เหล่ายุวทูตดาราศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญทางดาราศาสตร์ของสาธารณรัฐเกาหลีในหลายๆ สถานที่ ได้แก่

เหล่ายุวทูตดาราศาสตร์พร้อมทั้งตัวแทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เข้าพบผู้อำนวยการKorea Astronomy and Space Science Institute (KASI)

ชม Daejong Observatory เป็นหอดูดาวสำหรับบริการประชาชน มีนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง

และกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ ไว้บริการประชาชน หรือจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์

ชมการทำงานของ KVN - Korea very long baseline Interferometer network  Yonsei University

ที่นี่มีกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร


ชม Solar Telescope ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว

Dr.Tobias นำชม KASI Exhibition Hall

เข้าชมหอสังเกตการณ์วิทยุแทดุก ภายใน Korea Astronomy and Space Science Institute

ชมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ Nha Il-Seong เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของครอบครัว Nha ตั้งอยู่ที่เมือง Yechon

จัดแสดงอุปกรณ์โบราณทางดาราศาสตร์ไว้มากมาย

ยุวฑูตดาราศาสตร์บุกมาถึงหอดูดาวโบหยุนซาน หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

 

      เมือง Gyeong Ju เมืองมรดกโลกของเกาหลี มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเกาหลีมากมายรวมทั้งหอดูดาวชอมซองแด เป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี และในเอเชียตะวันออก สร้างขึ้นในสมัยมหาราชินีซอนต๊อก

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth