ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

Share

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี  2560  หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 

1.  ประเภท Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ ชื่อภาพ “Vela Supernova Remnant”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกีรติ คำคงอยู่ ชื่อภาพ “Rosette Nebula เนบิวลาดอกกุหลาบ”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิทธิ์ สิตไทย             ชื่อภาพ “Southern Pinwheel Galaxy (M83)”

 

รางวัลชมเชย นายบัญญัติ ช่วยคง           ชื่อภาพ “เนบิวลากระดูกงูเรือ”

 

2.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นางสาวชาติยา แก้วโย     ชื่อภาพ “Lucky Star”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิทธิ์ สิตไทย ชื่อภาพ “GRS of Jupiter, Ganymede and Shadow”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายกีรติ คำคงอยู่     ชื่อภาพ “Geminids Meteor Shower 2015”

 

รางวัลชมเชย นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์     ชื่อภาพ “ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ 24 มกราคม 2002”

 

3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ นายสิทธิ์ สิตไทย     ชื่อภาพ “Saturn 2017”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์ ชื่อภาพ “ดาวหาง Panstarrs เคียงเดือน”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปวีณ อารยางกูร          ชื่อภาพ “Full Moon ISS Lunar Transit”

 

รางวัลชมเชย นายกีรติ คำคงอยู่           ชื่อภาพ “ดาวหาง Lovejoy Q2 2014 in”

 

4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ นายวชิระ โธมัส     ชื่อภาพ “Blue Sapphire”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปวีณ อารยางกูร ชื่อภาพ “The Stargazer”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิศณุ บุญรอด             ชื่อภาพ “ใบไม้เปลี่ยนสีที่ Maroon Bells กับทางช้างเผือก”

 

รางวัลชมเชย นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์         ชื่อภาพ “สุสานหอยกับทางช้างเผือก”

 

5.  ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ นางสาวรุจิรา สาธิตภัทร     ชื่อภาพ “Two Rings over Chao Phraya River”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปิ่นรัตน์ พรรณประดิษฐ์ ชื่อภาพ “Brocken Spectre อัศจรรย์พระธาตุกลางเมืองเชียงใหม่”

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภรัณยู พิทยรังสฤษฏ์     ชื่อภาพ “Symphony of Lights”

 

รางวัลชมเชย นายนภันต์ธเศรษฐ   สิงห์ไทยนิยม    ชื่อภาพ “Thunderclap and adhesion”