สดร. เผยมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ 21 ตุลาคม นี้

Share

19 ตุลาคม 2560

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 21 ตุลาคมนี้ มีปรากฏการณ์ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง สังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออก คืนดังกล่าวดวงจันทร์ขึ้น 1 ค่ำ ไม่มีแสงจันทร์รบกวน เหมาะแก่การสังเกตการณ์ฝนดาวตกเป็นอย่างมาก แนะจุดชมให้อยู่ในที่มืดสนิทและห่างจากเมือง หากปลอดฝนชมด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศ 

ภาพจำลองศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกโอไรออนิดส์ และตำแหน่งของกลุ่มดาวนายพราน

คืนวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 23:00 น. จากโปรแกรม stellarium

 

        ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวนายพราน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน ของทุกปี สำหรับปีนี้ มีอัตราการตกสูงสุดในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง มีศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณแขนของกลุ่มดาวนายพราน ทางทิศตะวันออก สังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 น. เป็นต้นไป ในคืนดังกล่าวตรงกับดวงจันทร์ข้างขึ้น 1 ค่ำ เป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดปราศจากแสงจันทร์รบกวน เหมาะแก่การสังเกตฝนดาวตกเป็นอย่างยิ่ง 

        ดร. ศรัณย์ กล่าวเพิ่เติมว่า วิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุด คือ มองด้วยตาเปล่า ในทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตก เลือกสถานที่ที่ห่างจากแสงเมืองให้มากที่สุดจะทำให้เห็นดาวตกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากฟ้าใสไร้ฝนสามารถชมด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศ และหากพลาดชมฝนดาวตกครั้งนี้ สามารถติดตามชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ ในคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้อีกเช่นกัน

        ฝนดาวตกโอไรโอนิดส์ เกิดจากโลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) ที่หลงเหลือเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากทิ้งไว้ในวงโคจรขณะเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อปี 2529 แรงโน้มถ่วงของโลกจึงดึงดูดเศษฝุ่นและวัตถุดังกล่าวเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการลุกไหม้ เห็นเป็นแสงวาบคล้ายลูกไฟพุ่งกระจายตัวออกมาบริเวณกลุ่มดาวนายพราน มีสีเหลืองและเขียว สวยงามพาดผ่านท้องฟ้า

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: [email protected]     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth ,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313