รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคดาราศาสตร์ 2 อัตรา ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(เมคาทรอนิกส์) 1 อัตรา ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

Read more ...

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 1 อัตรา งานอำนวยการ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (แมคคาทรอนิกส์) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (แมคคาทรอนิกส์) ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร(แมคคาทรอนิกส์) 1 อัตรา ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา ประกาศ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ 3 อัตรา
Page 10 of 15