รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่เป็นลูกจ้างโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา "โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์"

Read more ...

National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) Announcement : Recruitment of a Contract Employee ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 7 อัตรา ประจำศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 7 ตำแหน่ง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 6 อัตรา ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ
Page 10 of 12