ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโฟโต้ไดโอด ชนิด Multi-Pixel Photon Counter จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ